Onze school is gezond

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat bewegen en sport. Hiervoor zetten we de volgende activiteiten in naschoolse sport, sportdag, twee keer in de week een vakleerkracht, zorgstructuur om motorische achterstand of voorsprong te signaleren en een schoolplein wat uitdaagt om te bewegen.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

 

Jump in

Veerkracht is sinds het schooljaar 2015-2016 een Jump in school.

Wat is Jump in?

Het scholenprogramma Jump in helpt Amsterdamse basisscholen om kinderen meer te laten bewegen en gezonder te eten. Hoe scholen kunnen bijdragen aan een gezonde leefstijl en wat ze kunnen doen is uitgewerkt in de 8 Amsterdamse doelen voor gezonde scholen.

– gezondheid op de agenda
– ouderbetrokkenheid
– gezond eten en drinken
– bewegingsonderwijs
– buiten spelen
– sport en bewegen
– motorische ontwikkeling
– signaleren over-en ondergewicht

Gezonde voeding op school

De uitgangspunten zijn:
● 10-uurtje, groente/fruit en water
● lunch, bruin brood, eventueel groente/fruit, water/melk/thee zonder suiker
● traktaties hoogstens 75 kcal

Voordelen van Jump in

● concentratie en leerprestaties verbeteren
● gezonde groei en ontwikkeling voor uw kind
● gezonde leeromgeving
● ouders ondersteunen in gezonde gewoontes aanleren
● eenheid in school

 

Gym+

Gym+ is een onderdeel van Jump in. Het biedt een laagdrempelig aanbod voor kinderen die geen aansluiting vinden bij het reguliere sport- en beweegaanbod. Het doel van de Gym+ lessen is leerlingen die niet goed meekomen in de reguliere gymles, (weer) plezier te laten krijgen in sporten/bewegen en succeservaringen te creëren, waardoor het zelfvertrouwen in bewegen toeneemt. Gym+ is vooral ter voorkoming van overgewicht en/of een (zware) motorische achterstand.

Het komend jaar zal dit na schooltijd gegeven worden in de gymzaal van Veerkracht. De kinderen worden persoonlijk benaderd om nog een uur extra te gymmen als ze dat willen. Het is vooral bedoeld voor de kinderen van groep 3-6.

Naschoolse sport activiteiten

De naschoolse sport- en beweeglessen geven leerlingen de kans verschillende sport- en beweegactiviteiten te ervaren. Doel is vooral om leerlingen de kans te geven om te ontdekken welke sport of beweegactiviteit bij ze past. Combinatiefunctionarissen en trainers van lokale sportaanbieders geven de lessen. Deze sportaanbieders komen zo in contact met aspirant leden. De trainers leggen ook contact met de ouders.
Het komende schooljaar zullen er drie periodes naschoolse sportactiviteiten zijn waar uw kind zich voor kan opgeven. Kosten zijn 10 euro per 10 lessen. Uw kind krijgt een brief mee om zich te kunnen opgeven voor de naschoolse sportactiviteiten.

 

Jeugdsportfonds

Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen vanaf 4 tot 18 jaar die leven in gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen, maar dan moet je natuurlijk wel komen trainen en je houden aan de regels van de club. Je kunt kiezen uit alle sporten die zijn aangesloten zijn bij een NOC*NSF erkende sportvereniging.

https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor meer info.