Op de hoofdlocatie aan de Slotermeerlaan start de schooldag om kwart voor 9 (8.45 uur).
Om 8.35 gaan de deuren open en mogen de leerlingen naar binnen.
Om 8.45 gaat de tweede bel. Dan doet de leerkracht de deur dicht en moeten alle kinderen binnen zijn.

De schooldag eindigt om kwart over 2 (14.15 uur)

Op de tweede locatie aan de van Moerkerkenstraat (groep 45 en 5) start de schooldag om half 9 (8.30 uur).
Om 8.20 uur gaan de deuren open en mogen de leerlingen naar binnen.
Om 8.30 gaat de tweede bel. Dan doet de leerkracht de deur dicht en moeten alle kinderen binnen zijn.

De schooldag eindigt om 2 uur (14.00 uur)

Alle 4-jarigen zijn op woensdag vrij. Zodra zij de leeftijd van 5 jaar hebben bereikt gaan zij ook op woensdag naar school.
De leerlingen van groep 1/2b worden daarbij op woensdag verdeeld over groep 1/2a en groep 1/2c.

Onze school hanteert een continurooster met vijf gelijke lesdagen. Tijdens de ochtendpauze eten de leerlingen hun 10-uurtje en spelen een kwartier buiten. Voor de lunch wordt langer de tijd genomen en is er ook tijd voor socialising en andere groepsvormende activiteiten gevolgd door een kwartier buitenspelen. De kinderen nemen zelf een gezonde lunch mee. Drinken graag meegeven in een goed sluitende beker.

Na schooltijd brengen de leerkrachten de kinderen naar buiten. Daar worden ze aan de ouders/verzorgers overgedragen. De leerkrachten houden toezicht op nog niet opgehaalde kinderen tot 10 minuten na schooltijd. Leerlingen die dan nog niet zijn opgehaald worden meegenomen naar binnen tot ze daar worden opgehaald.
Leerlingen die naar de BSO gaan mogen daar zelf naar toe. De jongste leerlingen worden door de BSO medewerker opgehaald.