Een goede en constructieve samenwerking tussen ouders en school vinden wij belangrijk. Het draagt bij aan een fijne werksfeer en een fijn  schoolklimaat. Bovendien bevordert het de ontwikkeling van kinderen. Wij voeren wij een actief ouderbetrokkenheidsbeleid en geven dit vorm door:
✔ een duidelijke visie te hebben op ouderbetrokkenheid
✔ een gastvrije en open school te zijn
✔ samen met ouders te werken aan de brede ontwikkeling van hun kind
✔ actief de mening en inbreng van ouders en leerlingen te betrekken bij het schoolbeleid (MR/Activiteitencommissie)
✔ gelijkwaardigheid en wederkerigheid in de communicatie
✔ helder te communiceren over de schoolregels en afspraken
✔ het leerlingdossier digitaal toegankelijk te hebben voor ouders.
✔ het organiseren van klankbordsessies voor ouders met de directeur
✔ twee keer per jaar een ouderavond te organiseren
✔ last but not least: een actieve ouder-gebedsgroep waar het team/directie actuele gebedspunten voor aanreikt.