Op Veerkracht leren de kinderen elke twee weken een nieuw lied. Deze christelijke liederen worden elke dag in de klas gezongen.
Het is fijn als ouders de liederen thuis ook zingen!

Er is een liedlijst voor de onderbouw en een lijst voor de bovenbouw.

datum onderbouw bovenbouw
29 augustus – 2 september Veerkracht Lied Veerkracht Lied
5 – 16 september Liefde, blijdschap, vrede
Klop, klop, klop (Noach)
Onbeschrijfelijk
19-30 september Veilig in Jezus’ armen
Heb je wel gehoord van Abraham
Uw liefde raakt nooit op
3 – 14 oktober kinderboekenweken  kinderboekenweken
herfstvakantie
24 oktober – 4 november U bent de aller- aller
Daniël
U bent de aller- aller
7 – 18 november Dank U wel voor de sterren en de maan
Jozef had een jas
Nooit meer alleen
21 november – 2 december Nooit alleen
Klein, klein kindje
Niet zonder Hem
5 – 16 december Je bent bijzonder
Hoe kwam Mozes door de Rode Zee
Mijn herder
19 – 23 december kerstliederen kerstliederen
kerstvakantie
9 – 20 januari Heer, U kent mij als geen ander
Iedereen is anders
Dit is Jezus
23 januari – 3 februari Ik ben gewoon zo vrolijk
Jericho
Ik ben gewoon zo vrolijk
6 – 17 februari Fijne dag
Diep, diep, diep als de zee
Psalm 96 (PvN)
20 – 24 februari Meer en meer Geef licht
voorjaarsvakantie
6 – 17 maart Meer en meer
Zeg wie heeft gemaakt de bloemetjes
Geef licht
20 – 31 maart Sta eens op
Alzo lief had God de wereld
Weer of geen weer
3 – 7 april paasliederen paasliederen
10 – 21 april Je hoeft niet bang te zijn Wilhelmus, couplet 1 en 6
meivakantie
8 – 19 mei Een liedje voor U
In een scheepje over zee
Votum en Groet
22 mei – 2 juni Een wijs man bouwde zijn huis op de rots
Ik moet weggaan
Mijn toevlucht
5 – 16 juni Als je bidt
Laat de kind’ren tot mij komen
Zoek eerst het Koninkrijk
19 – 30 juni Hé luister mee
Martha, Martha
Weinig is veel
3 – 1 juni De zegen van God
Jezus is de goede herder
De zegen van God