Veerkracht is een kindcentrum met onderwijs en opvang onder één dak. Vanuit onze christelijke identiteit creëren we een omgeving waarin kinderen tussen de 2 en 12 jaar zich optimaal kunnen ontwikkelen. We werken daarbij in onderwijs en opvang vanuit één visie, zodat we ieder kind een integrale en doorlopende ontwikkelingslijn kunnen bieden.

De medewerkers van de school en de opvang vormen één team, waarbij we elkaars expertise kunnen gebruiken om de brede ontwikkeling van kinderen te stimuleren.