Veerkracht maakt deel uit van LEV-WN. LEV Scholengroep West-Nederland is een
onderwijsorganisatie met 25 voluit christelijke basisscholen in de uitgestrekte regio van heel West-Nederland, waar ongeveer 3800 leerlingen dagelijks onderwijs genieten. Binnen deze organisatie
werken 500 gemotiveerde en vakbekwame medewerkers om dagelijks kinderen te helpen zich te
ontwikkelen en onderwijs van hoge kwaliteit te geven.

De ouders van deze kinderen kiezen bewust voor ons expliciet christelijke onderwijs. Liefde en
vertrouwen staat in het werken en onderwijs centraal. Onze nieuwe naam LEV (Hebreeuws voor
hart) geeft hier een prachtige dimensie aan. We hebben hart voor alle kinderen. Het hart verbeeldt
immers de liefde van Jezus en die liefde staat aan de basis van alles binnen onze organisatie. LEV
klinkt daarnaast ook als durf, iets wat onze scholen en mensen ook kenmerkt.

Voor meer informatie verwijzen we naar de website van LEV-WN, klik op Levwn.nl