Veerkracht is een kleinschalige en veelkleurige basisschool in Amsterdam Nieuw-West. We willen onderwijs van betekenis bieden, waarbij we de leerlingen willen vormen tot jonge mensen die met geloof en plezier in het leven staan. Onze kinderen mogen weten wie ze zijn, wat hun unieke plek is en wat ze in de maatschappij kunnen betekenen. De oorsprong van deze visie vinden we in de bevrijdende boodschap van Gods genade. Iedere leerling en iedere medewerker is Gods geliefde kind.

Identiteit en kwaliteit horen bij elkaar horen en daarom werken we hard aan goed onderwijs. We vinden het belangrijk dat iedere leerling en elke medewerker zijn van God gekregen gaven en talenten ontwikkelt. Daarom willen we in ons onderwijs aansluiten bij die gaven en talenten.
We denken vanuit mogelijkheden en willen aansluiten bij wat elke leerling nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen op cognitief, creatief en sociaal-emotioneel gebied.

Om de christelijke identiteit praktisch in te kunnen vullen en de normen en waarden beter vorm te geven hanteert Veerkracht samen met alle scholen van LEV-WN de volgende kernwaarden:

  • Liefde
  • Passie
  • Verbinding
  • Vertrouwen
  • Eigenaarschap