Voor het eerst naar de basisschool
Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Sinds enkele jaren zijn de basisscholen in Amsterdam overgegaan op een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid. Dit betekent dat het aanmelden voor de basisschool en het toedelen van de plaatsen op de deelnemende scholen volgens dezelfde regels gebeurt.

Aanmelden voor de basisschool
Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het aanmeldformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid.
U kunt uw kind alleen aanmelden door dit aanmeldformulier voor de basisschool in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur. Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u dit op onze school krijgen of downloaden van de website van de schoolbesturen: bboamsterdam.nl  Op Veerkracht ontvangen we dit formulier graag tegelijk met ons eigen schoolspecifieke (identiteits-) inschrijfformulier.

Toelatingseisen van onze school
Elk kind dat op onze school wordt aangemeld, is zeker van een plaats, indien hij/zij voldoet aan onze specifieke toelatingseisen. Het woonadres van uw kind speelt hierbij geen rol. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de directeur Atie van der Vlist. Tel 020-6136666 op ma-di-do-vr.

Ook bent u van harte welkom op één van onze informatieochtenden. Deze staan voor dit schooljaar gepland op:
maandag 26 september 2022
woensdag 9 november 2022
vrijdag 20 januari 2023
vrijdag 24 maart 2023
woensdag 7 juni 2023
De bijeenkomsten zijn van 09.00-10.00 uur (inloop vanaf 08.45u)

Naast het kennismakingsgesprek met de directie is er ook een gesprek met ouders van de identiteitscommissie. Het gesprek gaat over de identiteit van Veerkracht en wat dat betekent voor ouders. Vaak horen we van nieuwe ouders terug dat deze gesprekken als plezierig ervaren worden en dat het zorgt voor een goed beeld over de beleefde identiteit op Veerkracht en wat daarin verwacht wordt van ouders.

Procedure bij andere Amsterdamse scholen
Bij de andere Amsterdamse scholen heeft elk kind voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen in de buurt. Deze voorrang wordt bepaald door de loopafstand tussen het woonadres van het kind en de school. Wanneer u op Amsterdam.nl/schoolwijzer postcode en huisnummer van het officiële woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, kunt u zien wat uw voorrangsscholen zijn.

Inleverdata voor het aanmeldformulier
De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:

  • kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2019 2 juni 2022
  • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2019 3 november 2022

Een plaats op de basisschool
Als uw kind vier jaar is geworden, wordt het op de basisschool geplaatst. Daarvoor vindt er één wenmoment plaats. Vier weken voor de zomervakantie worden er geen nieuwe kleuters meer geplaatst. Zij stromen dan in na de zomervakantie.
Als uw kind voldoet aan de toelatingseisen van onze school, bent u verzekerd van een plaats.
Op de andere Amsterdamse basisscholen krijgt u circa 2 weken na de inleverdatum bericht of en waar uw kind een plaats heeft. Kijk hiervoor op de websites van deze scholen.

Meer informatie
Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020 716 3801 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl