Op Veerkracht willen we alle kinderen een plek bieden waar ze zich thuis voelen en zich kunnen ontwikkelen op een manier die past bij hun talenten en capaciteiten.

Voor meer- en hoogbegaafde leerlingen betekent dit dat ze naast het werk in hun klas kunnen werken in de plusgroep.

Deze plusgroepen zijn aan de ene kant gericht op cognitieve uitdaging en aan de andere kant op het aanleren van vaardigheden die de leerlingen nodig hebben om de cognitieve doelen te halen.

Deze doelen zijn geordend in 3 domeinen:
leren leren (taakgerichtheid, doorzettingsvermogen en motivatie. De leerling weet wat de taak is en weet hoe hij de taak moet aanpakken.)
leren denken (metacognitieve vaardigheden: analytisch denken, creatief denken en kritisch denken. De leerling gaat kritisch om met informatie en heeft een onderzoekende manier van leren en kan deze inzetten om oplossingen voor problemen te bedenken.)
leren (voor het) leven (sociaal-emotionele vaardigheden. De leerling heeft inzicht in wie hij is en wat hij kan en gaat op een goede manier om met anderen)

Er zijn op Veerkracht twee plusgroepen: groep 3 t/m 5 en groep 6 t/m 8. Deze Levelwerkgroepen komen één keer per week bij elkaar. In deze bijeenkomsten werken de leerlingen aan hun weektaak: dit is werk waar ze ook elke dag in de klas mee aan het werk zijn. In de plusgroepbijeenkomst wordt dit besproken. We gebruiken hierbij de methode Levelwerk.
Verder is er ruimte voor andere vaardigheidsactiviteiten als techniek, presenteren, schaken, filosofie en projecten.
Ook voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong zijn er verrijkende activiteiten binnen de thema’s waaraan gewerkt wordt. Zo nodig maken we hierbij gebruik van de methode Levelspel.

bijlage: beleidsplan meer- en hoogbegaafdheid