Het onderwijs op Veerkracht stimuleert de ontwikkeling van het kind. De inspiratie daarvoor vinden wij in God die wij kennen uit Zijn woord, de Bijbel.

Onze missie:
Met liefde en vertrouwen als basis willen wij onze leerlingen vormen tot geliefde kinderen van God die zichzelf, en hun talenten, leren kennen en ontwikkelen. We willen hen toerusten tot competente en authentieke wereldburgers die hun verantwoordelijkheid kennen en hun eigen plek weten te vinden in een snel veranderende en globaliserende samenleving.

Onze visie:
In onze visie wordt de kwaliteit van onderwijs bepaald door de mate waarin het lukt om met de gegeven omstandigheden en middelen een goede omgeving te creëren die gericht is op de (persoons)vorming en ontwikkeling van kinderen. ‘Wie ben je en hoe ben je?’ is daarbij een leidende vraag. We dagen leerlingen uit om basiskennis op een gevarieerde manier te leren verwerven, analyseren en toe te passen. Extra aandacht voor taal- en cultuurontwikkeling vormt een essentieel component. Onderzoekend leren, kritisch en objectief denken (zaken vanuit verschillende perspectieven leren zien) zijn daarvoor belangrijke vaardigheden.

Onze belofte:
Wij beloven onze leerlingen om zich te helpen ontwikkelen tot jonge mensen die met hun passies en talenten willen bijdragen aan een menswaardige samenleving.
Zij kunnen dit omdat ze op Veerkracht geleerd hebben vanuit wisselende perspectieven te denken en vanuit hun verwondering voor Gods schepping.
Ze hebben geleerd welke betekenis God in hun leven kan hebben en zijn in staat om vanuit de relatie met God hun leven vorm te geven. Zo leren ze hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.
Om deze belofte waar te maken is een goede samenwerking op Veerkracht met ouders nodig.

Doelgroep:
Ouders die bewust kiezen voor primair onderwijs met de Bijbel als basis en instemmen met de identiteit van Veerkracht zijn van harte welkom.
De identiteit van Veerkracht is vastgesteld in een gezamenlijk identiteitsbeleid met alle 26 scholen binnen de vereniging LEV-WN en is uitgewerkt in de notitie ‘Het Licht schijnt’.