Het onderwijs op Veerkracht stimuleert de ontwikkeling van het kind.
De inspiratie daarvoor vinden wij in God die wij kennen uit Zijn woord, de Bijbel.

Doelgroep
Ouders die bewust kiezen voor primair onderwijs vanuit de Bijbel en instemmen met de identiteit van Veerkracht zijn van harte welkom.
De identiteit van Veerkracht is vastgesteld in een gezamenlijk identiteitsbeleid met alle 25 scholen binnen de vereniging LEV-WN en is uitgewerkt in de notitie ‘Het Licht schijnt’.

In geloof en met plezier
Veerkracht biedt onderwijs van betekenis.
Onze inzet is erop gericht om alle leerlingen mede te vormen tot jonge mensen die in geloof en met plezier in het leven staan. Onze kinderen mogen weten wie ze zijn, wat hun unieke plek is en wat ze in de maatschappij kunnen betekenen. De oorsprong van deze visie vinden we in de bevrijdende boodschap van Gods genade. Iedere leerling en iedere medewerker is Gods geliefde kind.
Wij kennen Gods liefde en gaan daardoor met plezier en ontspannen naar onze school.
Dat maakt ons onderwijs, volgens ouders en buitenstaanders, opvallend anders dan anders. Vanuit deze grondhouding werken we samen om leerlingen toe te rusten voor hun toekomst in een dynamische samenleving.

Eigenwaarde
We vinden het belangrijk dat elke leerling en elke medewerker zijn van God gekregen gaven en talenten ontwikkelt. Bij dit alles geloven we dat onze eigenwaarde ligt in de relatie met onze Schepper. In die verhouding ontvangen wij liefde en genade.
Op onze beurt delen wij dit met hoofd, hart en handen uit naar elkaar.

Onze belofte
Wij beloven onze leerlingen te helpen ontwikkelen tot jonge mensen die met hun passies en talenten willen bijdragen aan een menswaardige samenleving.
Zij kunnen dit omdat ze op Veerkracht geleerd hebben vanuit wisselend perspectief te denken en vanuit verwondering voor Gods schepping.
Ze hebben geleerd welke betekenis God in hun leven kan hebben en zijn in staat om vanuit de relatie met God hun leven vorm te geven. Zo leren ze hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.
Om deze belofte waar te maken is een goede samenwerking op Veerkracht met ouders nodig.