Op Veerkracht geven we de kinderen huiswerk mee, naast het werk dat de kinderen op school doen. Huiswerk zijn maak- of leeropdrachten waarvan we verwachten dat de kinderen ze thuis doen.

Waarom geven we huiswerk mee?
o   Allereerst helpt huiswerk om vaardigheden aan te leren. Een kind leert door huiswerk verantwoordelijkheid voor zijn/haar taken, zelfstandigheid, volharding en vindingrijkheid. Een kind leert effectief met zijn tijd om te gaan en leert te plannen.
o   Daarnaast heeft huiswerk een cognitieve kant: een kind maakt zich de leerstof eigen. Dit kan gaan over het inprenten van leerstof: tafels, topografie, feitenkennis uit de Bijbel, Engelse woordjes, etc. Ook kan het kinderen de mogelijkheid geven om aan leerachterstanden te werken, door bijvoorbeeld extra  leesopdrachten.
o   Ook is het maken en leren van huiswerk een voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Op het voortgezet onderwijs wordt ervan uitgegaan dat een kind na schooltijd thuis huiswerk maakt. Om een goede overgang naar het voortgezet onderwijs te bevorderen, wordt de hoeveelheid huiswerk in de loop der jaren steeds iets opgevoerd.
 o   Tot slot vergroot huiswerk ook de betrokkenheid van ouders bij het schoolwerk van hun kind. Ouders krijgen zicht op het werk dat hun kind op school doet en kunnen het kind daarbij stimuleren.