Schoolgids
In de schoolgids geven wij een beeld van onze school. We vertellen over onze visie op onderwijs, over hoe we ons onderwijs vormgeven en wat we daarin belangrijk vinden. We geven informatie over praktische zaken, over de zorg aan onze leerlingen en over wat school en ouders van elkaar kunnen verwachten.
Misschien bent u op zoek naar een school en is deze gids een eerste kennismaking met Veerkracht.
Als u al kinderen op Veerkracht hebt kunt u de schoolgids gebruiken als een naslagwerk, waarin u informatie vindt over allerhande zaken.
In beide gevallen hopen we u een helder beeld te kunnen geven van wie wij zijn en hoe we werken.

download: schoolgids 2019-2020


Schoolondersteuningsprofiel

Een schoolondersteuningsprofiel (SOP) is een wettelijk verplicht document waar in de school beschrijft hoe passend onderwijs wordt vormgegeven en wat de school op dat gebied te bieden heeft. Onze school hanteert een format voor het SOP dat de samenwerkende schoolbesturen van Amsterdam en Diemen hebben vastgesteld. De verantwoording van het SOP gebeurt in het jaarverslag van onze school en het bestuursverslag van de stichting LEV-WN.

download: SOP 2019-2020