Met ingang van 1 november a.s. gaat Veerkracht een eigen Kind Centra (IKC) organiseren. Voor de komende twee jaar is daarvoor een
verhuurovereenkomst aangegaan met Royal Kids Home (https://royalkidshome.nl) Dit houdt een samenwerking van school en opvang
in binnen één gebouw. De christelijke identiteit is daarbinnen gewaarborgd.
Verder verloopt de doorgaande leerlijn van Voorschool naar de kleuterklas soepel doordat er structureel overleg m.b.t. de overdracht en de Voor en Vroegschoolse educatie (VVE). Ook zijn er korte lijnen met de BSO. Op dit moment is nog niet bekend wie het vaste aanspreekpunt wordt van de BSO/Voorschool. Voorlopig contactadres: ilse@royalkidshome.nl
Binnenkort komt er meer informatie beschikbaar.