Vanaf 1 november organiseert Veerkracht een eigen Kind Centra (IKC). Voor de komende twee jaar is daarvoor een
verhuurovereenkomst aangegaan met To Be Kind (voorheen Royal Kids Home). Dit houdt een samenwerking van school en opvang
in binnen één gebouw. De christelijke identiteit is daarbinnen gewaarborgd.
Verder verloopt de doorgaande leerlijn van Voorschool naar de kleuterklas soepel,doordat er structureel overleg plaatsvindt met betrekking tot de overdracht en de Voor en Vroegschoolse educatie (VVE). Ook zijn er korte lijnen met de BSO.

Voor meer informatie: amsterdam@royalkidshome.nl