Het Veerpraatje, onze digitale nieuwsbrief, wordt 1x per maand verstuurd. U vindt hierin informatie over allerlei lopende zaken en nieuwe ontwikkelingen.

Actuele zaken en ander belangrijk nieuws vindt veelal via een mailbericht plaats.
Alles met betrokking tot het groepsgebeuren en foto’s en dergelijke wordt via de Parro app doorgegeven.
De Facebookpagina wordt gebruikt voor korte berichtjes en advertenties.

Wij gebruiken het leerling administratie-en volgsysteem Parnassys. Ouders krijgen bij
inschrijving van hun kind een inlog toegestuurd waarmee ze toegang hebben tot dit
systeem. Ouders kunnen hierin gespreksverslagen en gegevens van hun kind inzien en wijzigingen doorgeven. Wanneer er wijzigingen zijn in uw persoonlijke
gegevens of als u problemen met inloggen heeft, dan kunt u nieuwe inloggegevens aanvragen bij de
administratie: c.schaap2@levwn.nl.