Een nieuw schooljaar, een nieuwe juf.
Uw kind leert weer allerlei nieuwe dingen, wordt steeds groter en zelfstandiger.
Hieronder kunt u lezen welke bijzondere dingen er zijn dit jaar,
waar u rekening mee kunt houden en waar u uw kind bij kunt helpen.


Leerkrachten
Op maandag, dinsdag en woensdag krijgen de kinderen les van juf Marije.
Op donderdag en vrijdag krijgen de kinderen les van juf Thaïsia.


Bijbelonderwijs
Elke dag beginnen en eindigen we met gebed.
’s Middags tijdens de kring wordt er een Bijbelverhaal verteld
en leren we elke twee weken een nieuw bijbels lied.
Voor de Bijbelverhalen gebruiken we de methode Levend Water.
Op vrijdag maken wij op school werkbladen bij de methode,
zodat we de gehoorde Bijbelverhalen kunnen verwerken.

Kanjertraining
In de klas willen we graag allemaal kanjers hebben.
Hier werken we hard aan met behulp van de Kanjertraining.
Deze training gaat ervan uit dat elk kind zelf kan kiezen hoe hij/zij zich gedraagt.
Het doel is om de kinderen bewust te maken van wat ze met hun gedrag uitlokken
en dat ze leren dat ze ook andere mogelijkheden hebben.
Het verhaal dat hierbij wordt gebruikt als voorbeeld gaat over een roofvogel
die graag mee wil spelen met de mussen.
De mussen accepteren hem niet, omdat hij anders is.
Dat levert genoeg gespreksstof op. We werken in de klas met verschillende petten.
En we willen graag veel witte petten in de klas zien:
kinderen die te vertrouwen zijn.

Rekenen
Met rekenen werken we uit de methode ‘Pluspunt’.
Voor groep 3 heeft deze methode een werkboek waaruit alle lessen gegeven worden.
Er zijn gele lessen, die leerkrachtgebonden zijn en blauwe lessen
waarin het geleerde zelfstandig verwerkt moet worden.

De belangrijkste doelen die uw kind aan het eind van groep 3 gehaald moet hebben, zijn:
– Kunnen tellen tot 50, ook met sprongen van 2, 5 en 10.
– De getallen op de getallenlijn kunnen plaatsen.
– De plus- en minsommen tot 10 vlot uit hun hoofd kunnen uitrekenen.
– De kinderen maken gebruik van verschillende rekenstrategieën zoals:
dubbel en bijna dubbel sommen, verliefde harten en de splitsbloemen.

– Hele en halve uren op de klok kunnen lezen.
– Kunnen rekenen met munten van 1 en 2 euro en biljetten van 5 en 10 euro.
– Er wordt een start gemaakt met het lezen van simpele grafieken, verhoudingen,
maten om te meten en verschillende ruimtelijke figuren.

Ongeveer elke 3 weken is er een toets om te kijken of de kinderen
de behandelde stof goed begrepen hebben.


Lezen en spelling
Voor taal en lezen werken wij met de methode Lijn 3.
Lijn 3 is ook de naam van de bus die de rode draad vormt in de methode.
De vrolijke buschauffeur Ben Bus ‘vertrekt’ vanaf het schoolplein en ‘brengt’
de kinderen tijdens het schooljaar langs twaalf haltes (twaalf thema’s).
Het eerste thema van de methode heet ‘De nieuwe groep’.
Dit eerste thema staat in het teken van wennen en
kennismaken met elkaar en met Lijn 3.
We nemen veel tijd om de kinderen wegwijs te maken in de materialen
en de nieuwe manier van werken in groep 3.
Een thema van Lijn 3 duurt drie weken.
Uw kind werkt voor lezen in een eigen werkboek
dat aan het einde van het thema mee naar huis gaat.
Behalve met een werkboek werkt uw kind het komende jaar
met verschillende andere materialen,
zoals een leesboek, een rijtjesboek, een woordmaker en een magnetische letterdoos.
Ook kent Lijn 3 een digibordprogramma dat bij alle lessen gebruikt wordt.
Het bevat onder andere leuke letterfilmpjes.


Na de kerstvakantie gaan we voor spelling werken met de methode Staal.
Met deze methode werken we sinds vorig schooljaar op de hele school.
De kinderen leren dat woorden volgens bepaalde regels
(categorieën) geschreven worden.


Schrijven
De kinderen schrijven in groep 3 met een potlood.
We leren de schrijfletters tegelijk met de leesletter.
Zo kunnen de kinderen de klanken nog beter onthouden.
Ook hebben we een schrijfboekje waarin we de cijfers oefenen.
We gebruiken voor schrijven de methode Pennenstreken.
De kinderen schrijven hierin in blokschrift


Woordenschat
Elke dag staat ook woordenschat op het programma.
We leren nieuwe woorden die aansluiten bij ons thema.
Elke dag leren we nieuwe woorden en herhalen de oude.


Engels
We werken met de methode Join In.
In groep 3 bestaat dit vooral uit het luisteren naar en begrijpen van Engels.
De kinderen mogen ook proberen om Engels te spreken.
Ze leren woorden en zinnetjes, op een speelse manier.

Gym
Op dinsdag en woensdag hebben de kinderen gym.
Deze lessen worden gegeven door Maarten de Meij, onze gymdocent.
De kinderen moeten hiervoor gymkleding dragen en gymschoenen.
Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen passende gymkleding hebben?
De gymtassen blijven op school.
Alleen voor elke vakantie gaat deze mee naar huis om gewassen te worden.
Na de vakantie mag hij dan zo snel mogelijk weer mee terug naar school.


Andere vakken
Aan het begin van het jaar spelen we ’s middags vaak nog even buiten of in de klas.
De kinderen hebben dit echt nog nodig.
Na de herfstvakantie zullen we in de middag steeds minder gaan spelen
en steeds meer aandacht gaan besteden aan drama, muziek, wereldoriëntatie en verkeer.
Op vrijdagmiddag hebben we handvaardigheid of tekenen.


Verjaardagen
Op school hebben we de afspraak dat wanneer een kind jarig is,
hij of zij op één traktatie mag trakteren.
Dus geen volle snoepzakken of taart.
Onze voorkeur gaat uit naar een gezonde traktatie.
Als uw kind toch veel dingen als traktatie meeneemt,
mag hij/zij op één ding trakteren en geven we de rest weer mee naar huis.


Tot slot is het een hele verantwoordelijkheid om uw kind een jaar les te mogen geven.
Wanneer er iets niet goed gaat, zullen we zeker aan de bel trekken en u hierover informeren.
We hopen ook dat u de stap naar ons toe zet wanneer er vragen of onduidelijkheden zijn over uw kind.
We zijn altijd bereid tijd vrij te maken.
We hopen zo dat het voor alle kinderen een fijn en leerzaam jaar mag worden in groep 3!