Schoolondersteuningsprofiel
Een schoolondersteuningsprofiel (SOP) is een wettelijk verplicht document waar in de school beschrijft hoe passend onderwijs wordt vormgegeven en wat de school op dat gebied te bieden heeft. Onze school hanteert een format voor het SOP dat de samenwerkende schoolbesturen van Amsterdam en Diemen hebben vastgesteld. De verantwoording van het SOP gebeurt in het jaarverslag van onze school en het bestuursverslag van de stichting LEV-WN.

download: SOP 2019-2020