Het Veerpraatje, onze digitale nieuwsbrief, verschijnt 1x per maand. U vindt hierin informatie over allerlei lopende zaken en nieuwe ontwikkelingen.

Actuele zaken en ander belangrijk nieuws vindt veelal via een mailbericht plaats.
Alles m.b.t. het groepsgebeuren en foto’s ed. wordt via de Parro app doorgegeven.
De Facebookpagina wordt gebruikt voor korte berichtjes en advertenties.

Wij gebruiken het leerling administratie-en volgsysteem Parnassys. Ouders krijgen bij
inschrijving van hun kind een inlog toegestuurd waarmee ze toegang hebben tot dit
systeem. Ouders kunnen hierin methodetoets resultaten, gespreksverslagen en gegevens van hun kind inzien en wijzigingen doorgeven. Wanneer wijzigingen zijn in uw persoonlijke
gegevens of problemen met inloggen dan kunt u nieuwe inloggegevens aanvragen bij de
administratie: c.schaap2@levwn.nl.