Op Veerkracht geven we de kinderen huiswerk mee, naast het werk dat de kinderen op school doen. Huiswerk zijn maak- of leeropdrachten waarvan we verwachten dat de kinderen ze thuis doen.

Waarom geven we huiswerk mee?
o   Allereerst helpt huiswerk om vaardigheden aan te leren. Een kind leert door huiswerk verantwoordelijkheid voor zijn/haar taken, zelfstandigheid, volharding en vindingrijkheid. Een kind leert effectief met zijn tijd om te gaan en leert te plannen.
o   Daarnaast heeft huiswerk een cognitieve kant: een kind maakt zich de leerstof eigen. Dit kan gaan over het inprenten van leerstof: tafels, topografie, feitenkennis uit de Bijbel, Engelse woordjes, etc. Ook kan het kinderen de mogelijkheid geven om aan leerachterstanden te werken, door bijvoorbeeld extra  leesopdrachten.
o   Ook is het maken en leren van huiswerk een voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Op het voortgezet onderwijs wordt ervan uitgegaan dat een kind na schooltijd thuis huiswerk maakt. Om een goede overgang naar het voortgezet onderwijs te bevorderen, wordt de hoeveelheid huiswerk in de loop der jaren steeds iets opgevoerd.
 o   Tot slot vergroot huiswerk ook de betrokkenheid van ouders bij het schoolwerk van hun kind. Ouders krijgen zicht op het werk dat hun kind op school doet en kunnen het kind daarbij stimuleren.

Huiswerk in diverse groepen

groep 3
o   Indien nodig                 extra oefenstof voor lezen/rekenen

groep 4
o   vanaf januari                 tafels oefenen
o   Indien nodig                 extra oefenstof voor lezen/rekenen

groep 5
o   wekelijks                        Levend Water maken en leren
o   doorlopend tafels oefenen
o   na januari                     topografie
o   1x in de 3 weken          wereldoriëntatie leren (Naut/Meander/Brandaan)
o   1x per jaar                    voorleesbeurt, werkstuk, spreekbeurt
o   Indien nodig                 extra oefenstof voor lezen/rekenen

groep 6
o   wekelijks                      Levend Water maken en leren
o   1x in de 2 weken          topografie
o   1x in de 3 weken         
wereldoriëntatie leren (Naut/Meander/Brandaan)     
o   1x per jaar                    voorleesbeurt, werkstuk, spreekbeurt
o   Indien nodig                 extra oefenstof voor lezen/rekenen

groep 7
o   wekelijks                        Levend Water maken en leren
o   wekelijks                        Nieuwsbegrip maken
o   1x in de 2 weken           topografie
o   1x in de 3 weken         
wereldoriëntatie leren (Naut/Meander/Brandaan)
o   6x per jaar                     Engelse woorden en zinnen
o   1x per jaar                    voorleesbeurt, werkstuk, spreekbeurt
o   Indien nodig                 extra oefenstof voor lezen/rekenen

groep 8
o   wekelijks                        Levend Water maken en leren
o   wekelijks                        Nieuwsbegrip maken
o   1x in de 2 weken           topografie
o   1x in de 3 weken          w
ereldoriëntatie leren (Naut/Meander/Brandaan)
o   6x per jaar                    Engelse woorden en zinnen
o   minimaal 1x per jaar     voorleesbeurt, werkstuk, spreekbeurt
o   Indien nodig                 extra oefenstof voor lezen/rekenen

Afspraken

Wat mogen ouders van school verwachten?
o   De hoeveelheid huiswerk past bij de leeftijd van de kinderen.
o   Het huiswerk wordt zoveel mogelijk over de week verdeeld.
o   In parallelgroepen wordt het huiswerk door de leerkrachten op elkaar afgestemd.
o   Er wordt geen (leer)toets gegeven op maandag.
o   De leerkracht zorgt ervoor dat de leerlingen weten wat er van hen wordt verwacht.
o   In de groepen 3 t/m 6 wordt het huiswerk in de klas op het bord geschreven en via Parro aan de ouders meegedeeld.
o   In groep 7 werken de leerlingen met een agenda. Het huiswerk staat niet meer standaard op het bord maar wordt wel via Parro met de ouders gedeeld. We werken ernaar toe dat leerlingen zelf verantwoordelijk zijn voor hun huiswerk
o   In groep 8 werken de leerlingen met een agenda. Huiswerk staat niet op het bord in de klas en wordt ook niet met ouders gedeeld. De leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun huiswerk.
o   Bij het regelmatig niet maken of leren van huiswerk worden ouders hiervan op de hoogte gesteld door een mail en/of Parrobericht

Wat mag school van ouders verwachten?
o   Ouders tonen belangstelling voor het huiswerk dat hun kind meekrijgt
o   Ouders zorgen ervoor dat er een geschikte plek is in huis waar hun kind huiswerk kan maken: liefst een vaste werkplek (bureau) zonder afleiding in een rustige omgeving (geen tv/telefoon)
o   Ouders helpen hun kind het huiswerk te plannen
o   Ouders helpen hun kind bij het huiswerk. Dit kan door hulp te geven bij opdrachten die moeilijk zijn of door het kind te overhoren bij leerwerk. Taken overnemen van een kind helpt een kind niet, het is juist belangrijk dat een kind zelf de vaardigheden ontwikkelt.
o   Ouders nemen contact op met de leerkracht als ze zich zorgen maken over het huiswerk van hun kind: als kinderen te veel of te weinig tijd aan huiswerk besteden of niet te motiveren zijn.