G.B.S. Veerkracht
hoofdlocatie (groep 1 t/m 5 en groep 8):
Slotermeerlaan 160
1063 JW Amsterdam

tweede locatie (groep 6 en 7):
van Moerkerkenstraat 89
1064 KC Amsterdam

E gbsveerkracht@levwn.nl
T 020 – 613 66 66


Afspraken en bereikbaar
heid personeel

Na schooltijd zijn de leerkrachten op hun werkdagen bereikbaar op het telefoonnummer van school (020 6136666) tot 16.30 uur. U kunt ook een e-mail sturen. De afspraak is dat contact over uw kind altijd via de groepsleerkracht verloopt. Mocht dit op één of andere manier niet lukken dan is de IB-er de eerst aangewezene waarmee contact wordt opgenomen. Komt u er niet uit en/of blijven vragen bestaat dan kunt u contact opnemen met de directeur. We streven een open en transparante communicatie na.
Heeft u een dringende boodschap voor schooltijd die niet per mail kan, dan kunt u tijdens de inloop (8.20-8.30u) een korte mededeling aan de leerkracht doen. Dit kan ook middels een briefje. Er is dan geen tijd voor een gesprek. De leerkracht geeft op dat moment graag aandacht aan de binnenkomende leerlingen en begint met de les zodra de bel is gegaan. Als de leerkracht u wil informeren over zaken in de groep of iets wil doorgeven over uw kind, zal hij/zij dit doen via de Parro app, per mail of telefonisch.

Telefonische bereikbaarheid directie: in het kader van de werkdrukverlichting graag dagelijks van 13.00 – 14.00 uur. Verzoeken voor een afspraak graag per mail.