Leerkracht gezocht

Atie van der VlistNieuwsberichten

Wij zoeken z.s.m. een LEERKRACHT voor 0,8 fte in de MB/BB

(een benoeming voor minder/meer uren is ook bespreekbaar)

VEERKRACHT IS EEN SCHOOL WAAR
• Ruim 200 leerlingen met een variëteit aan culturele achtergronden dagelijks met plezier naar school komen;
• wordt gewerkt in zowel enkele als samengestelde groepen aan de brede ontwikkeling en geloofsontwikkeling van kinderen: leren voor het leven;
• elk kind zichzelf kan zijn in een veilige en uitdagende leeromgeving. De kanjertraining helpt ons om een goed en duidelijk klimaat te scheppen;
• de stimulering van denkvaardigheden en het bevorderen van het eigenaarschap van onze leerlingen een belangrijk speerpunt is;
• doelgericht en planmatig wordt gewerkt d.m.v. een gevarieerd aanbod waarin ook taal- en cultuur ruime aandacht krijgen;
• bij het leren en ontwikkelen ook Chromebooks worden ingezet.

ALS TEAM
• Weten we ons verbonden door het geloof in Jezus Christus en is Zijn liefde de basis van waaruit we werken.
• Zien we de ouders van onze leerlingen als onze partner.
• Vinden we een fijne, behulpzame en professionele teamgeest belangrijk.
• Werken we vanuit een onderzoekende en lerende houding.

INFORMATIE
Wil je meer weten over deze vacature neem dan contact op met Atie van der Vlist, directeur 06 21 37 74 37.

INTERESSE
Wij zoeken een actief christen die de bijbel als inspiratiebron heeft. Dit is een essentiële voorwaarde, we zien dit dan ook graag terug in je motivatiebrief. Je sollicitatiebrief en CV mag je z.s.m. sturen naar solliciteren@levwn.nl.