De opvang op de Veerkracht wordt verzorgd door onze franchisepartner To Be Kind.

Veerkracht onderwijs en opvang met de Bijbel als basis ligt aan de Slotermeerlaan in Amsterdam.
We werken met een team van verschillende pedagogisch medewerkers. We werken nauw met elkaar samen en zijn goed op te hoogte van wat er speelt in de groep.
We vinden het belangrijk dat
– alle kinderen gezien worden;
– er ruimte is voor ontwikkeling van de kinderen;
– er ontspanning is.

 

BSO
Kinderen hebben hard gewerkt op school en we proberen tijdens de buitenschoolse opvang een leerzame ontspannen middag aan te bieden.
Bij BSO Rembrandt is het altijd gezellig. We doen met elkaar een spelletje, gaan lekker buiten spelen of doen een groepsspel in de gymzaal. Tijdens het eten van een tussendoortje wordt er door een van de pedagogisch medewerkers een Bijbelverhaal voorgelezen.
Wees welkom!

In de vakantie zorgen we voor een divers aanbod aan activiteiten.
We maken een vakantieplanning en zorgen voor verschillende uitjes.

Openingstijden
BSO Rembrandt is iedere dag open van 14:15 uur tot 18:00 uur.
In de vakantie zijn we open van 7.30 uur tot 18.00 uur.

Tarieven 2021
40 weken pakket – exclusief vakanties € 8,25 per uur.
52 weken pakket – inclusief vakanties  € 8,00 per uur.

Ruilen en extra dagen
Wanneer u gebruik wilt maken van een ruildag dient u dit minimaal twee weken van tevoren aan te vragen per mail. Het ruilen kan binnen één week en alleen als de groepsgrootte dit toelaat. Vooraf wordt hier door ouders toestemming voor gevraagd en van tevoren wordt bekeken of een ruildag mogelijk is. Pas na toestemming van de pedagogisch medewerkster en/of teamleidster kan er gebruik gemaakt worden van een ruildag.
Wanneer u gebruik wilt maken van een extra dag dient u dit minimaal een week van tevoren aan te vragen per mail. Soms kan er in uitzonderlijk geval, zoals in geval van overlijden, korter van tevoren een ruildag of extra dag worden aangevraagd. Dit bij voorkeur telefonisch, zodat hier snel op gereageerd kan worden.

Bij ziekte en/of erkende feestdagen kan niet geruild worden.

 

Voorschool (VVE)

Peuteropvang de Kleine Rembrandt is een voorschool. Dit betekent dat alle kinderen vanaf 2 jaar uit Amsterdam bij ons welkom zijn. Ook kinderen met een VVE indicatie. We werken met de methode Uk&Puk. De peuters spelen in een groot lokaal met verschillende speelhoeken, zoals puzzelhoek, autohoek/bouwhoek, leeshoek, keuken en poppenhoek. Hierdoor kunnen ze zelf kiezen wat ze willen doen. Aan tafel bieden wij de peuters creatieve activiteiten aan zoals plakken, kleuren, kleien, etc. Naast vrij spel doen we ook activiteiten die spelenderwijs de ontwikkeling stimuleren.

Openingstijden
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12.30.

Tarieven 2021
40 weken pakket € 8,46 per uur.

Pedagogisch Beleidsplan Opvang Kleurrijk
In ons Pedagogisch beleidsplan leest u hoe wij werken en vindt u alle praktische informatie.

Inspectierapport
inspectierapport 9 april 2020 BSO Rembrandt.
Inspectierapport 9 april 2020 de Kleine Rembrandt.

Contact
De Kleine Rembrandt
Slotermeerlaan 160
1063JW Amsterdam
06 82912208
website: www.tobekind.nl